BTL.nl zet zich in voor groen

BTL.nl

BTL.nl is een organisatie die zich op alle disciplines inzet voor een groenere maatschappij. Het bedrijf heeft specialisaties op het gebied van advies en realisatie. Bijzonder is de bomendienst van BTL. Die heeft alle kennis huis om het bomen te onderhouden en beheren. BTL houdt de woonomgeving veilig door bomen op tijd te snoeien of – indien nodig – te kappen. Daardoor is de kans dat er mensen tijdens een flinke storm gewond raken door vallende takken erg klein. De BTL.nl bomendienst is in een aantal gemeenten in het land verantwoordelijk voor een kwalitatief goed bomenbestand.

BTL.nl

BTL.nl voor advies

De afdeling advies van BTL.nl is op talloze gebieden actief. Gemeenten en grote bouworganisaties krijgen advies bij het opstellen van strategische plannen en groenbeleid. Als er complexe herinrichtings- en bouwprojecten moeten worden gerealiseerd helpt BTL bij de voorbereidingen daarvan. BTL Advies is ook actief bij het inbedden van ecologische wetgeving. Uiteraard kan de afdeling advies ook input geven bij het realiseren van landschapsprojecten, het inrichten van speelplekken, groene sport- en recreatiegebieden en initiatieven om meer groen op daken en gevels te realiseren. Onderdeel van BTL Advies is een afdeling research, die onderzoek doet naar overlevingskansen van specifieke planten en dieren.

Realisatie door BTL.nl

BTL.nl

Bij BTL Realisatie worden de plannen en projecten die door de afdeling Advies van BTL.nl zijn bedacht concreet uitgevoerd. BTL Realisatie beschikt over de mensen en de apparatuur om de aanleg & reconstructie van projecten uit te voeren. Het inrichten van groene speelplekken, het realiseren van groene daken en gevels en het aanleggen bedrijfs- en openbare tuinen wordt ook door de vakmensen van BTL.nl gedaan. Voor bijna alle projecten waar BTL.nl bij betrokken is geldt, dat het moment van opleveren het startpunt is van een nieuw traject: het beheer en onderhoud van de projecten.