Opleiding medical first aid voor scheepvaartofficieren

De opleiding medical first aid is bestemd voor leidinggevende officieren op een schip. Het gaat om de officieren die verantwoordelijk zijn voor de geneeskundige zorg aan boord. De opleiding is alleen toegankelijk voor cursisten die aantoonbaar voldoen aan het eindniveau van scheepsgezondheidsleer van de opleiding Maritiem Officier op zeevaartscholen. Met de opleiding medical first aid krijgen de cursisten kennis en vaardigheden om een ziek of gewond bemanningslid te verzorgen. Deze opleiding gaat veel verder dan een standaard EHBO-opleiding. Die zijn puur gericht op het behandelen van verwondingen, maar niet op het verzorgen van zieken.

Zelfstandigheid vereist bij opleiding medical first aid

De toelatingseisen voor de opleiding medical first aid zijn streng. Ze moeten al een vooropleiding hebben gehad, maar desondanks zijn het geen verpleegkundigen. Om hen in staat te stellen ernstig zieke bemanningsleden te helpen wordt een beroep gedaan op het eigen beoordelingsvermogen en hun zelfstandigheid. Ze leren door methodisch te werken een zo goed mogelijke behandeling te geven. Het doel daarvan is tweeledig: als het kan moet genezing van de zieke worden bevorderd. Als dat niet kan ligt de prioriteit bij zorgen dat het bemanningslid zo comfortabel mogelijk naar het eerstvolgende ziekenhuis kan worden vervoerd.

Certificering na volgen opleiding medical first aid

Deze opleiding lijkt niet op een gewone EHBO-opleiding. Dat komt doordat je op zee behalve met mensen die gewond raken te maken krijgt, ook mensen moet helpen die ziek worden. Vooral bij ernstig zieken, als je dagenlang verwijderd bent van professionele artsen, kan dat een flinke opgave zijn. De opleiding medical first aid heeft een certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De trainers beoordelen aan de hand van praktijkoefeningen of de cursisten de opleiding met succes doorlopen. Als dat zo is krijgen zij een Certificate of Competence en een aantekening in hun monsterboekje.